A

5ap
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  N P S N P S N P S N P S N P S
 0  7:05- 7:50                               
 1  8:00- 8:45  DR historia 249 JS wf gim3 AP plastyka 136 SH j.polski 239 DR religia 245
 2  8:55- 9:40  SH j.polski 128 DR religia 239 FM muzyka 134 DR historia 249 AK matematyka 245
 3  9:50-10:35  SZ j.angielski 247 AK matematyka 134 AK matematyka 238 geografia 247 SH j.polski 134
 4 10:45-11:30  JS wf gim3 SH j.polski 240 JS wf gim3 AK matematyka 248 PR informatyka 124
 5 11:45-12:30  JS zaj. wych. 238 AP technika 136 SZ j.angielski 246 JL biologia 245 JS wf gim3
 6 12:45-13:30  CZ  WDŻ  129       SH j.polski 128       SZ j.angielski 129
 7 13:45-14:30                               
 8 14:40-15:25