A

                                           5 A
A. Kuczmińska
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. matematyka 129
3. j. polski 134
4. wf.  
5. j. angielski 134
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. religia 249
3. informatyka 124
4. historia H
5. matematyka 129
6. j. polski 127
7. plastyka 136
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. muzyka 134
3. godz. wych. 245
4. matematyka 129
5. j. angielski 246
6. j. polski 240
7. wf.  
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. j. polski 127
3. biologia 136
4. j. angielski 136
5. wf.  
6. religia 240
7.    
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. historia H
3. geografia 247
4. technika 136
5. matematyka 129
6. j. polski 126
7. wf.  
8.    
9.    
10.