A

                                           8 A
J. Szurgot
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. informatyka 124
3. j. niemiecki 244
4. j. angielski 243
5. j. polski 126
6. matematyka 238
7. historia 246
8. wf.  
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. matematyka 238
3. EDB 245
4. j. polski 126
5. historia 246
6. religia 248
7. w.o.s. H
8. wf.  
9.    
10.    
       
ŚRODA 1. ZRK mat. 238
2. chemia 239
3. wf.  
4. j. polski 126
5. fizyka 240
6. matematyka 238
7. j. angielski 243
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. biologia 137
3. godz. wych. 244
4. j. polski 126
5. fizyka 240
6. matematyka 238
7. w.o.s. H
8. religia 249
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1. ZRK j. pol. 126
2. geografia 247
3. j. polski 126
4. chemia 239
5. wf.  
6. j. niemiecki 244
7. j. angielski 244
8.    
9.    
10.