A

                                           8. A  sala 246
A. Semkło
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. historia  
3. inform. 124  
4. EDB  
5. chemia  
6. j. angielski  
7. j. polski  
8. ZRK mat.  
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. wf. / wf.  
3. matematyka  
4. j. polski  
5. religia  
6. w.o.s.  
7. j. angielski  
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. j. niemiecki  
3. chemia  
4. historia  
5. matematyka  
6. j. polski  
7. fizyka  
8. wf. / wf.  
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1. ZRK j. pol.  
2. j. niemiecki  
3. j. angielski  
4. matematyka  
5. j. polski  
6. biologia  
7. wf. / wf.  
8. godz. wych.  
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. w.o.s.  
3. j. polski  
4. wf. / wf.  
5. religia  
6. matematyka  
7. fizyka  
8. geografia  
9.    
10.