B

                                           7. B  sala 128
J. Rajewska
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. biologia  
3. wf.  
4. chemia  
5. j. polski  
6. j. niemiecki  
7. j. angielski  
8. ZRK mat.  
9.    
10.    
       
WTOREK 1. dor. zawod.  
2. geografia  
3. j. niemiecki  
4. matematyka  
5. wf.  
6. j. polski  
7. religia  
8. inform. 124  
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. j. polski  
3. fizyka  
4. religia  
5. matematyka  
6. historia  
7. j. angielski  
8. chemia  
9. WDŻ  
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. historia  
3. matematyka  
4. wf.  
5. j. polski  
6. fizyka  
7. plastyka  
8. geografia  
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. j. polski  
3. wf.  
4. matematyka  
5. muzyka  
6. godz. wych.  
7. j. angielski  
8. biologia  
9.    
10.