C

                                           5 C
E. Witkowski
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. historia 246
3. informatyka 124
4. wf.  
5. j. polski 137
6. technika 136
7. matematyka 129
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. matematyka 129
3. j. angielski 241
4. j. polski 137
5. wf.  
6. plastyka 136
7.    
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. wf.  
3. j. polski 137
4. biologia 245
5. matematyka 129
6. religia 239
7. j. angielski 241
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2.    
3. matematyka 129
4. wf.  
5. godz. wych. 136
6. j. polski 137
7. religia 249
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. historia 246
3. j. angielski 241
4. geografia 247
5. muzyka 134
6. j. polski 137
7.    
8.    
9.    
10.