C

                                           7 C
A. Czarna
PONIEDZIAŁEK 1. ZRK mat. 249
2. matematyka 249
3. fizyka 240
4. j. polski 127
5. chemia 239
6. wf.  
7. muzyka 134
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. matematyka 239
3. wf.  
4. informatyka 124
5. j. polski 127
6. j. angielski 243
7. biologia 245
8. historia H
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. biologia 245
3. matematyka 247
4. chemia 239
5. j. niemiecki 134
6. j. polski 127
7. godz. wych. H
8. geografia 247
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. fizyka 240
3. j. polski 127
4. religia 247
5. wf.  
6. historia H
7. j. niemiecki 129
8. j. angielski 128
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. matematyka 240
3. wf.  
4. religia 249
5. j. polski 127
6. j. angielski 129
7. plastyka 136
8. geografia 247
9.    
10.