C

                                           7. C  sala 238
J. Kozłowska
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. wf. / wf.  
3. j. niemiecki  
4. j. polski  
5. j. angielski  
6. matematyka  
7. historia  
8. chemia  
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. fizyka  
3. j. polski  
4. religia  
5. j. niemiecki  
6. wf. / wf.  
7. matematyka  
8. plastyka  
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. biologia  
3. j. polski  
4. inform. 124  
5. chemia  
6. matematyka  
7. j. angielski  
8. godz. wych.  
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1. ZRK mat.  
2. geografia  
3. matematyka  
4. historia  
5. wf. / wf.  
6. religia  
7. j. polski  
8. biologia  
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. WDŻ  
3. j. polski  
4. j. angielski  
5. wf. /wf.  
6. fizyka  
7. geografia  
8. muzyka  
9.    
10.