C

                                           8. C  harcówka
A. Czarna
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. chemia  
3. w.o.s.  
4. j. polski  
5. wf.  
6. matematyka  
7. j. angielski  
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. religia  
3. historia  
4. matematyka  
5. EDB  
6. geografia  
7. wf.  
8. j. polski  
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. religia  
3. j. polski  
4. j. niemiecki  
5. inform. 124  
6. fizyka  
7. wf.  
8. j. angielski  
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. j. angielski  
3. j. niemiecki  
4. wf.  
5. historia  
6. matematyka  
7. j. polski  
8. ZRK j. pol.  
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1. ZRK mat.  
2. fizyka  
3. w.o.s.  
4. chemia  
5. j. polski  
6. godz. wych.  
7. matematyka  
8. biologia  
9.    
10.