C

                                           6 C
J. Kozłowska
PONIEDZIAŁEK 1.    
2.    
3. matematyka 238
4. historia 246
5. geografia 247
6. j. polski 128
7. j. angielski 243
8. religia 126
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. technika 136
3. j. angielski 243
4. wf./wf.  
5. j. polski 128
6. informatyka 124
7.    
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. j. polski 128
3. wf./wf.  
4. matematyka 238
5. plastyka 248
6. biologia 245
7.    
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. j. polski 128
3. muzyka 134
4. matematyka 238
5. historia 246
6. wf./wf.  
7. godz. wych. 238
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. ZRK j. ang. 244
3. j. polski 128
4. j. angielski 243
5. wf./wf.  
6. matematyka 238
7. religia 249
8.    
9.    
10.