D

                                           5 D
M. Wolnikowska
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. matematyka 238
3. technika 136
4. j. polski 128
5. wf.  
6. j. angielski 243
7. religia 249
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. WDŻ H
3. j. polski 128
4. matematyka 238
5. j. angielski 243
6. geografia 247
7. wf.  
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2.    
3. informatyka 124
4. religia 249
5. matematyka 238
6. godz. wych. 243
7. j. polski 128
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. wf.  
3. j. polski 128
4. biologia 245
5. muzyka 134
6. j. angielski 243
7. historia 128
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. wf.  
3. plastyka 136
4. j. polski 128
5. matematyka 238
6. historia 128
7.    
8.    
9.    
10.