D

                                           8 D
K. Sadkowska
PONIEDZIAŁEK 1.  
2.  
3. geografia
4. matematyka
5. religia
6. j. polski
7. j. angielski
8. wf.
9. WDŻ
10.  
     
WTOREK 1.  
2. fizyka
3. matematyka
4. j. polski
5. j. niemiecki
6. wf.
7. informatyka
8. godz. wych.
9.  
10.  
     
ŚRODA 1.  
2. matematyka
3. historia
4. j. polski
5. w.o.s.
6. j. niemiecki
7. wf.
8. ZRK j. pol.
9.  
10.  
     
CZWARTEK 1.  
2. religia
3. fizyka
4. w.o.s.
5. j. polski
6. j. angielski
7. wf.
8. chemia
9.  
10.  
     
PIĄTEK 1. ZRK mat.
2. chemia
3. j. polski
4. matematyka
5. biologia
6. j. angielski
7. historia
8. EDB
9.  
10.