E

                                           5 E
M. Włoch
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. geografia 247
3. j. polski 137
4. technika 136
5. matematyka 238
6. historia H
7. wf.  
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2.    
3. WDŻ H
4. wf.  
5. j. angielski 241
6. j. polski 137
7. godz. wych. 247
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. j. polski 137
3. matematyka 238
4. plastyka 136
5. religia 244
6. wf.  
7.    
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. biologia 245
3. matematyka 238
4. j. angielski 241
5. wf.  
6. informatyka 124
7. j. polski 137
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. matematyka 238
3. historia H
4. muzyka 134
5. j. polski 137
6. religia 249
7. j. angielski 241
8.    
9.    
10.