E

                                           6 E
Joanna Lamek
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. j. polski 127
3. biologia 245
4. geografia 247
5. historia 246
6. matematyka 248
7. ZRK j. ang. 241
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2.    
3. religia 249
4. wf./wf.  
5. informatyka 124
6. matematyka 239
7. j. polski 127
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. j. angielski 241
3. wf./wf.  
4. matematyka 247
5. technika 136
6. plastyka 136
7. j. polski 127
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2.    
3. religia 249
4. j. polski 127
5. j. angielski 241
6. wf./wf.  
7. muzyka 134
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. j. polski 127
3. historia 246
4. matematyka 248
5. wf./wf.  
6. j. angielski 241
7. godz. wych. 245
8.    
9.    
10.