Kadra pedagogiczna klas I-III

Grabowska Grażyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kluge Izabela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Lorbiecka Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Najda Ewelina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Gabriela Szczepańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Orlikowska Justyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Plata Katarzyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Rogowska Magdalena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Rozkocha Patrycja – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wołoszyk Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Żygowska Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Tycjana Żywek- Belczewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Borszewska Dorota –  nauczyciel j.angielskiego

Małka Beata – nauczyciel religii

Bojahr Anna – logopeda

Pliszka Adriana – nauczyciel wspomagający