V B

Karty pracy

Język angielski

Przeczytać historyjkę obrazkową na str.60 i wykonać zad.2 i 4 z tej strony(podręcznik)

 

Wykonaj zadanie ,wpisując podane czasowniki w nawiasie w formie czasu Present Simple

This is Peter.He ….(be) seven years old.He ….(live) in London. His mother and father …(be) from Germany so Peter …..(speak) English and German. He ……(not/ have) a sister but he’s got two brothers. He …(want) to be a doctor like his father.
Peter…(like) all sports but his favourite sport is swimming.He …(go) swimming every day from 7 till 9 in the evening. In his free time he …(play) tenis and …..(meet) his friends .Peter …(not/like) computer games but he likes watching TV. On Sunday evenings he …(watch) a video with his brothers or with his friends.

naucz się nowych słówek na pamięć:
headache-ból głowy
stomachache-ból brzucha
sore throat-ból gardła
running nose-katar
cough-kaszel
earache-ból ucha
toothache-ból zęba
medicine-lekarstwa
temperaturę-temperatura

Zapoznaj się ze słownictwem w ćwiczeniach 5,6, 7/69 (tłumaczenie słów znajdziesz na str.72) i wykonaj te zadania w zeszycie

 

podr str 76, Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki Phrase BOOK i przetłumacz z pomocą słowniczka ze str 78. Następnie przeczytaj ze zrozumieniem dialog i zrób zad 5/77 zapisując odpowiedzi w zeszycie. Uzupełnij zadania w ćwiczeniach str 74,75

Język angielski (Karolina Rejmanowska)

karty pracy klasa 5 grupa I

karta pracy nr 2 klasy 5

Karty pracy 3_6.04.2020

karta pracy 4_15.04.2020

Karta pracy 5_20.04_2020

karta pracy 6_27.04.2020

Karta pracy 7_04.05.2020

klasa 5 karta pracy 8_11.05.2020

klasa 5 karta pracy 9_25.05.2020

klasa 5 karta pracy 10_1.06.2020

klasa 5 karta pracy 11_8.06.2020

podręcznik strona 97-99_8.06.2020

Biologia

Karta-pracy-1

Karta-pracy-2

T.Budowa i funkcje korzenia. 15.04.2020

Karta-pracy 21.04.2020

Karta-pracy-5-3 Liść 06.05.2020

Korzen, łodyga, liść – powtórzenie 14.05.20

karta Budowa i rola kwiatu 22.05.2020

MCHY 28.05.20

PAPROTNIKI 03.05.2020

Plastyka

Zadanie 1

Zadanie 2 

Technika

Zadanie i lekcja 1.0

Zadanie i lekcja 2.0

Zadanie i lekcja 3.0

Geografia

Karta pracy klasa -pierwsze podróże geograficzne

karta pracy – Przez lądy i oceany

06.04.2020

pogoda a klimat

Karta pracy i notatka POGODA A KLIMAT kl.5

Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe 17.04.2020

24.04.2020

karta pracy kl.5 -w wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej

Prezentacja las równikowy i las mieszany

05.05.2020

Krajobraz sawanny klasa 5

11.05.2020

klasa 5 Krajobraz STEPU – prezentacja

klasa 5 stepy – grafonotka

18.05.2020

Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej klasa 5 – karta pracy

Pustynie gorące klasa 5 – prezentacja

Pustynie lodowe klasa 5 – prezentacja

25.05.2020

Krajobraz śródziemnomorski klasa 5 – karta pracy

Krajobraz śródziemnomorski klasa 5 – prezentacja

01.06.2020

Krajobraz tajgi i tundry kl. 5 – prezentacja

Krajobraz tundry i tajgi – karta pracy

 

Krajobraz wysokogórski Himalajów – karta pracy 08.06.2020

Język polski

Podmiot i orzeczenie

Karta pracy -Opowieści Narnii… -1

Karta pracy -Opowieści Narnii… -2

Karta pracy – przydawka 16.04.2020

Przydawka 20.04.2020

Inwokacja 22.04.2020

Dialog- 27.04.2020 r.

Karta-pracy-Chłopcy-z-Placu….-18.05.2020 r.

Karta-pracy-Chłopcy-z-Placu-Broni-2 19.05.2020

Karta pracy Chłopcy z Placu Broni 20.05.2020 r.

Ernest Nemeczek- bohaterem

Chłopcy z Placu Broni- bitwa 27.05.2020

Chłopcy z Placu Broni- gatunek, problematyka 28.05.2020 r.

Okolicznik-03.06.2020-r.

Okolicznik-rodzaje -04.06.2020 r.

Test-caloroczny V 10.06.2020 r.

Religia

Karta pracy 1

Karta pracy 2

karta pracy 3 31.03.2020

karta pracy 4 2.04.2020

karta pracy 5 6.04.2020

karta pracy 6 15.04.2020

karta pracy 7 21.04.2020

karta pracy 8 24.04.2020

karta pracy 9 27.04.2020

karta pracy 10 4.05.2020

karta pracy 11 6.05.2020

karta pracy 12 11.05.2020

karta pracy 13 18.05.2020

karta pracy 14 25.05.2020

karta pracy 15 27.05.2020

karta pracy 16 kl 5 rel 3.06.2020

karta pracy 17 kl 5 rel 8.06.2020

Muzyka

Karta-pracy-25.03.-08.04.2020

klasa V

klasa V – Dźwięki g-c2 – zaliczenie

Kołysz nas, Ziemio – zaliczenie

 

Wychowanie fizyczne

KARTA PRACY WF_03.04.2020

05.05.2020

Wych.fizyczne KARTA AKTYWNOŚCI

Wych. Fizyczne – TEST Z UŚMIECHEM

Wychowanie fizyczne z uśmiechem 12.05.2020

WYCH. FIZYCZNE LA 19.05.2020

wych.fiz.cechy motoryczne 25.05.2020

Informatyka

Proszę krótko w punktach opisać jakie działania informatyczne są realizowane w czasie epidemii. Np. wysyłanie maili, wyszukiwanie informacji w Internecie, rozmowy na czacie, …. Itp. Będzie ocena za aktywność. Informację proszę wysłać na maila psp8_informatyka@wp.pl lub dziennikiem elektronicznym. Dziękuję. Do 15.05.2020