C

                                           6. C  sala 239
E. Witkowski
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. inform. 124  
3. j. polski  
4. wf.  
5. j. angielski  
6. religia  
7. matematyka  
8. ZRK j. ang.  
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. WDŻ  
3. j. polski  
4. j. angielski  
5. historia  
6. plastyka  
7. wf.  
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2.    
3. biologia  
4. geografia  
5. historia  
6. matematyka  
7. j. polski  
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. muzyka  
3. wf.  
4. j. angielski  
5. j. polski  
6. matematyka  
7.    
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. wf.  
3. matematyka  
4. godz. wych.  
5. j. polski  
6. religia  
7. technika  
8.    
9.    
10.