B

                                           4. B  sala 249
P. Rompa
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. j. polski  
3. matematyka  
4. ang.B 49/ang.W 44  
5. przyroda  
6. wf.  
7. WDŻ  
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2.    
3. wf. G  
4. matematyka  
5. religia  
6. j. polski  
7. inform. gr. 124  
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. muzyka  
3. wf.  
4. ang.B 49/ang.W 36  
5. j. polski  
6. plastyka  
7.    
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. j. polski  
3. historia  
4. matematyka  
5. przyroda  
6. godz. wych.  
7. religia  
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. matematyka  
3. ang.B 49/ang.W 34  
4. j. polski  
5. technika 248  
6. wf.  
7. inform. gr. 124  
8.    
9.    
10.