↑ Powrót do Przepisy wewnętrzne

Regulaminy PSP 8

REGULAMIN UCZNIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM       (POBIERZ)
REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM. (POBIERZ)
REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM      (POBIERZ)
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM (PROGRAM OBOWIĄZUJE NA LATA 2017 – 2019)         (POBIERZ)
ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM        (POBIERZ)
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ   NR 8 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM             (POBIERZ)
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 8 W STAROGARDZIE GD. (POBIERZ)
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM              (POBIERZ)
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8  (pobierz)
REGULAMIN BIBLIOTEKI           (POBIERZ
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8  W STAROGARDZIE GDAŃSKIM             (POBIERZ)  

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji        (POBIERZ )

Struktura organizacyjna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim  (POBIERZ)
Aneks do struktury organizacyjnej dotyczący Inspektora Danych Osobowych     (POBIERZ )
Zasady postępowanie w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej (POBIERZ)
Kształcenie zawodowe   (POBIERZ)