Zestawienie literatury

KSIĄŻKI

 1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców/ Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. – Warszawa : Arystoteles, 2010
 2. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green. – Gdańsk : Harmonia, 2015
 3. ADHD i nieśmiałość : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [Irena Sosin]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014
 4. ADHD i nieśmiałość : karty do samodzielnej pracy w domu / [Irena Sosin]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014
 5. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005
 6. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? : poradnik dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych na temat rozpoznawania ryzyka dysleksji i wspomagania dzieci z tym problemem / Katarzyna M. Bogdanowicz [et al.]. – Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych, 2014
 7. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. – Wyd. 3. – Toruń : Dom Organizatora, 2005
 8. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : ó- u / Elżbieta Suwalska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015
 9. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : rz-ż / Elżbieta Suwalska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015
 10. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006
 11. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009
 12. Dobasoli do kanuka : ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją / Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011
 13. Dyktanda graficzne / Zofia Handzel. – Wyd. 5. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 14. Dyslexia in the English Classroom : techniki nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją / Anna Butkiewicz, Katarzyna Bogdanowicz. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 15. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 16. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 17. Dysleksja / Gavin Reid. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005
 18. Dysleksja / Wojciech Brejnak. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003
 19. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011
 20. Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011
 21. Dysleksja rozwojowa : fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej / pod red. nauk. Marii Bogumiły Pecyna. – Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011
 22. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 23. Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, 2011
 24. Dysleksja u osób dorosłych / Marta Łockiewicz, Katarzyna Maria Bogdanowicz. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015
 25. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. – Gdańsk : Harmonia, 2004
 26. Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych / Renata Makarewicz. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
 27. Dysleksja w wieku dorosłym / red. nauk. Marta Bogdanowicz. – Gdańsk Harmonia Universalis, 2012
 28. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela / Elżbieta Szymankiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009
 29. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia / Elżbieta Szymankiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009
 30. Dysortografia : uwarunkowania psychologiczne / Izabela Pietras. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 31. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
 32. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
 33. Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli / Bernice H. Baumer. – Warszawa : Klub dla Ciebie – Bauer-Weltbild Media, cop. 2007
 34. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond .- Kielce : Jedność, 2004
 35. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008
 36. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis. – Wyd. 3 popr. – Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2003
 37. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003
 38. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 39. Kinezjologia edukacyjna dla dzieci : podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli / Paul E. Dennison, Gail Dennison. – Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, cop. 2003
 40. Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj – pomyśl – działaj / Barbara Zakrzewska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
 41. Koncentracja uwagi : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Irena Sosin. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013
 42. Koordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Marzena Krysztof-Zarzycka, Barbara Płuska, Magdalena Domańska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013
 43. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 44. Kultura mówienia dawniej i dziś : propozycje, scenariusze, ćwiczenia / red. Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka. – Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
 45. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku / Elżbieta Awramiuk. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006
 46. Media – dysleksja – terapia pedagogiczna / Ewa Nowicka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012
 47. Metodyka ćwiczeń w czytaniu / Regina Pawłowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
 48. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo „Seventh Sea”, 2006
 49. Naucz się żyć z dysleksją bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją / Helena Grzelachowska. – Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2008
 50. Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004
 51. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
 52. Nauka czytania przez zabawę / Jackie Silberg ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005
 53. Orientacja przestrzenna : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Grażyna Dorodzińska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013
 54. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
 55. Pomóż dziecku z… dysgrafią / J. Lewinson ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006
 56. Pomóż dziecku z… dysleksją / G. Squires, S. McKeown ; [tł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006
 57. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2015
 58. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. – Warszawa : Difin, 2014
 59. Predyktory przezwyciężania dysleksji rozwojowej : doświadczenia pedagogiczne / Maria Bogumiła Pecyna. – Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011
 60. Program nauczania języka polskiego dla dzieci dyslektycznych w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej stanowiący uzupełnienie programu Piotra Zbróga i Małgorzaty Jas „Przygoda z czytaniem i pisaniem” / Ewa Boksa. – Kielce : Mac Edukacja, cop. 2004
 61. Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się / Maria Bogumiła Pecyna. – Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010
 62. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 63. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Dorota Dawid. – Kraków : Impuls, 2004
 64. Rozwój mowy i języka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / aut. Justyna Gasik. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014
 65. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1 / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 6 zm. i uzup. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 66. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011
 67. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia – zabawa – nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
 68. Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy : dyslalia – dysleksja / Antoni Balejko. – Białystok : Antoni Balejko, 2003
 69. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda. – Wyd. 2 zm. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004
 70. Sześciolatek w świecie liter : podręcznik do edukacji zintegrowanej / Jan Malczewski, Lidia Malczewska-Garsztkowiak. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, cop. 2005
 71. Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 72. Trudne litery b, d, g, p : zeszyt ćwiczeń dla klasy 0 i 1-3 / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 3. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 73. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009
 74. Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. – Warszawa : Difin, 2012
 75. Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007
 76. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. – Wyd. 2 zm. – Gdynia : Operon, 2005
 77. W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / pod red. nauk. Mariana Sinicy i Anety Rudzińskiej-Rogoży. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005
 78. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko… / Leokadia Wiatrowska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012
 79. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. – Warszawa : Difin, 2011
 80. Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. – Warszawa : Difin, 2010
 81. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 82. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011
 83. Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu / Zofia Pomirska, Dorota Wieczorek. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006
 84. Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania – przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004
 85. Zanim dziecko zacznie czytać i pisać : ponad 300 zabaw teatralnych, które przygotują dziecko do późniejszej nauki czytania i pisania / Sherrie West, Amy Cox. – Warszawa : K.E. Liber, 2005

 

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

 1. Dysleksja – problemy praktyczne [Film]. – Bytom : Agencja Filmowa „Pro-Film”, cop. 1998 (KV 78 min)
 2. Dysleksja [Film] : nie zamykaj oczu – Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2013?]. (DVD 23 min)
 3. Kinezjologia edukacyjna [Film] : ćwiczenia, afirmacje, inspiracje / Paul Dennison. – Warszawa : Kined, [2004] (KV 90 min)
 4. Dyslektyk 2 [Dokument elektroniczny]. – Warszawa : BPP Marcin Borkowski, 2008 (CD-ROM)
 5. Trening czytania [Dokument elektroniczny] : pokonaj dysleksję. – Wrocław : pwn.pl, cop. 2008 (CD-ROM)

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK I CZASOPISM

 1. Analfabetyzm jako przykrywka / Joanna Weyna // Ergo. – 2005, nr 2, s. 60-63
 2. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : scenariusze zajęć / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. – 2010, nr 2, s. 19-26
 3. Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. – 2010, nr 1, s. 9-17
 4. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. – 2007, nr 4, s. 2-8
 5. „Bracia miesiące” – scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV-VI
 6. Czy na pewno zaburzenie? / Jadwiga Wrońska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 132-141
 7. Ćwiczenia do pracy z uczniem dyslektycznym / Natalia i Krzysztof Minge // Doradca Dyrektora Szkoły. – 2013, nr 3 (31), s. 60-61
 8. Diagnostyczność Testu Figury Złożonej Reya-Osterrietha w badaniu uczniów z dysleksją rozwojową / Katarzyna Gruszczyńska // Nowiny Psychologiczne. – 2004, nr4, s. 47-62
 9. Diagnoza i terapia dziecka zagrożonego ryzykiem dysleksji, zaburzeniami mowy, czytania i pisania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych „Moje Bambino”… / Marzena Walkowiak // W: Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. – S. 125-138
 10. Dobry uczeń z dysleksją / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 2, s. 47-56
 11. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 40-46
 12. Dostosowywanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3-9
 13. Dysleksja – problem cywilizacyjny / Marta Korendo // Polonistyka. – 2009, nr 8, s. 51-53
 14. Dysleksja – problem, który narasta… / Barbara Król // Doradca. – 2005, nr 44, s. 22-24
 15. Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 32-35
 16. Dysleksja a nauczanie języków obcych : jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym. Cz. 2 / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 111-122
 17. Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 81-93
 18. Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska // Lider. – 2005, nr 5, s. 27
 19. Dysleksja dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 2, s. 100-106
 20. Dysleksja jako ciągle aktualny problem pedagogiczny / Roman Leszczyński // Nauczyciel i Szkoła. – 2008, nr 1/2, s. 9-18
 21. Dysleksja okiem pedagoga / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 42-44
 22. Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat // Lider. – 2006, nr 10, s. 14-17
 23. Dysleksja u dzieci : wiedza i umiejętności nauczycieli / Barbara Kowalińska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 35-37
 24. Dysleksja zostaje na całe życie / Marta Korendo ; rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. – 2013, nr 3, s. 4-7
 25. Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 77-85
 26. Dyslektyk to znaczy nieprzystosowany? / Bożena Krupa // Kwartalnik Edukacyjny. – 2005, nr 2, s. 18-27
 27. Dzieci ryzyka dysleksji – problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 44-56
 28. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, s. 8-10
 29. Dziecko z dysleksją w szkole / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 7, s. 56-59
 30. Fakty o dysleksji / Izabela Pietras // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 1, s. 92-98
 31. Funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 42, s. 15-17
 32. „Gdy zabraknie pytań skończą się odpowiedzi, zniknie nadzieja”- co sądzić o dysleksji? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10/11, Wkładka Metodyczna, s. I-II
 33. Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Rajewicz // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 55-60
 34. Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole średniej / Beata Prościak, Dorota Kostek // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 48-54
 35. Jak przygotować ucznia dyslektycznego do nowej matury z języka polskiego / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 3, s. 49-60
 36. Język angielski dla dyslektyków / Agniewska Zakrzewska, Barbara Kujawa // Meritum. – 2012, nr 1, s. 76-77
 37. Kilka uwag o dysleksji / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2012, nr 11, s. 46-51
 38. Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 39-47
 39. Kształcenie językowe w perspektywie edukacji uczniów dyslektycznych / Anna Podemska-Kałuża // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 2, s. 89-96
 40. Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10,
  s. 8-16
 41. Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka polskiego / Katarzyna Kamińska-Holc // Nowa Polszczyzna. – 2004, nr 5, s. 26-30
 42. Metodyczny wymiar postępowania terapeutycznego w zakresie usprawniania dysfunkcji rozwojowych dziecka dyslektycznego / Elżbieta Gadomska // Meritum. – 2006, nr 1, s. 28-30
 43. Model diagnozowania dysleksji rozwojowej / Marta Bogdanowicz // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 33-37
 44. Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s. 38-42
 45. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 3, Wkładka Metodyczna, s. I-IV
 46. Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny : problem znany czy nieznany? / Ewa Augustyniak // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 6, s. 5-7
 47. Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. – 2010, nr 7/8, s. 18-19
 48. O dysleksji… optymistycznie / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s. 29-36
 49. Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Teresa Wejner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1/2, s. 24-26
 50. Outsiderzy w szkolnej ławce? : dysleksja rozwojowa – diagnoza i rzeczywistość / Dorota Bronk // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2009, nr 1, s. 174-180
 51. „Óczeń” z dysleksją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 58, s. 21-24
 52. Plan pracy z dzieckiem dyslektycznym / Krystyna Lewkowicz // Język Polski w Szkole 4-6. – 2012/2013, nr 2, s. 87-96
 53. Pokolenie „dys” / Katarzyna Girczys-Połedniok // Charaktery. – 2015, nr 5, s. 58-60
 54. Polonista a dysleksja / Katarzyna Kamińska-Holc // Nowa Polszczyzna. – 2004, nr 3/4, s. 57-61
 55. Poszukiwanie mocnych stron ucznia – każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1/2, s. 31-37
 56. Potrzeba biblioterapii wśród uczniów dyslektycznych na przykładzie Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu / Joanna Borkowska // Biblioterapeuta. – 2014, nr 3, s. 1-8
 57. Praca z uczniem dyslektycznym / Alicja Jamro // Wychowawca. – 2014, nr 1, s. 24-25
 58. Prawa ucznia z dysleksją w szkole : prawo i praktyka / Anna Foltyniak // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 14-15
 59. Problem ryzyka dysleksji / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 12, s. 6-7
 60. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 101-108
 61. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca. – 2006, nr 4, s. 20-21
 62. Przeszukiwanie leksykalne w kształtowaniu umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 5, s. 46-61
 63. Rozpoznawanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna Nr 9, s. I-IV
 64. Rozwijanie strategii pisania na lekcjach języków obcych u ucznia z dysleksją rozwojową / Katarzyna Bogdanowicz // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 3, s. 72-78
 65. Ryzyko dysleksji / Magdalena Bocheńska // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 41-47
 66. Ryzyko dysleksji, dysleksja, wady wymowy a współczesne możliwości technologiczne / Zofia Domaradzka-Grochowalska // W: Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. – S. 139-160
 67. Scenariusz zajęć dla uczniów dyslektycznych : utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó, u / Marzanna Pietruszka-Łój // Korepetytor. – 2005, nr 8, s. 10-13
 68. Specjalne ćwiczenia na specjalne talenty czyli O modyfikowaniu technik nauczania dla dzieci dyslektycznych / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 2, s. 89-100
 69. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu czyli O poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 48-58
 70. Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 62-66
 71. Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 5, s. 50-56
 72. Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 95-100
 73. Struktura i treść narracji w wypowiedziach pisemnych młodzieży z dysleksją / Bożena Rejnowska-Wawryn // W: Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. – Warszawa : Difin, 2012. – S. 102-116
 74. Symptomy ryzyka dysleksji / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 1, s. 14-15
 75. System pomocy dla dyslektyków w Polsce / Natalia Czaja // Remedium. – 2012, nr 9, s. 30-31
 76. Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym / Anna Małgorzata Różańska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 5, s. 53-62
 77. To nie jest lenistwo / Dominika Wesołowska // Ergo. – 2005, nr 1, s. 58-61
 78. Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych – metody wsparcia / Justyna Cieślińska // Życie Szkoły. – 2015, nr 6, s. 26-29
 79. Trudności uczniów z dysleksją na lekcjach chemii w gimnazjum / Emilia Wyżykowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 3, s. 16-18
 80. „Twardy orzech” dla egzaminatora / Bożena Kukier // Matematyka w Szkole. – 2007, nr 38, s. 7-8
 81. Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka angielskiego / Katarzyna Ambrożuk // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 97-101
 82. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak // Język Polski w Szkole 4-6. – 2008/2009, nr 3, s. 33-42
 83. Uczeń z dysleksją w Internecie : zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 1, s. 49-57
 84. W czepku urodzona czyli Portret szczęśliwej dyslektyczki / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 71-79
 85. W japońskiej szkole w Warszawie – lekcje języka japońskiego i dysleksja? / Dorota Rospierska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 2, s. 31-38
 86. W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 3, s. 46-57
 87. Wizerunek siebie a zachowanie uczniów dyslektycznych / Piotr Gindrich // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2004, T. 24, s. 177-187
 88. Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 2, s. 23-31
 89. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 85-94
 90. Zdążyć przed… dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących dużą i małą motorykę / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 3,
  s. 24-27
 91. Zdążyć przed… dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 4, s. 32-35
 92. Zjawisko ryzyka dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie łódzkich szkół podstawowych / Agnieszka Komorowska // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 3, s. 97-112
 93. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 54-60

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek