Terminarz

KALENDARIUM  ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

28.08.2023Rada Pedagogiczna
04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
07.09.2023r.Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów kl. I
11.09.2023 r.Spotkania z rodzicami dla uczniów kl. II- III
13.09.2023 rPosiedzenie Rady Pedagogicznej
14.09.2023 r.Spotkania z rodzicami uczniów kl. IV- VIII ( 17.00)
14.09.2023 r.Spotkanie Rady Rodziców (godz. 17.45)
13.10.2023 r.Pasowanie na ucznia
13.10.2023 r.Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
16.10 2023 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.10.2023 r.Konsultacje dla rodziców
01.11.2023 r.Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od zajęć
02.-03.11.2023 r.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
10.11.2023 r.Szkolne obchody Święta Niepodległości
08.11.2023 r.Rada Pedagogiczna (wskazanie dostosowań egzaminacyjnych)
14.11.2023 r.Wywiadówki śródokresowe kl. I- III
15.11.2023Wywiadówki śródokresowe kl. IV- VIII
14-16.11.2023 r.Próbne egzaminy ósmoklasisty
14.12.2023rKonsultacje dla rodziców
23.- 31.12. 2023r.Zimowa przerwa świąteczna
19.01.2024 r.Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania
22.01.2024 r.Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I- VIII cz. I
24.01.2024 r.Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I- VIII cz. II
25.01.2024r.Wywiadówki śródokresowe
29.01-11.02.2023r.Ferie zimowe
19.03. 2024 r.Konsultacje dla rodziców
28.03-2.04.2024r.Wiosenna przerwa świąteczna
15.04.2024 r.Wywiadówki śródokresowe kl. I-III
16.04.2024 r.Wywiadówki śródokresowe kl. IV- VIII
16.04.2024 r.Rada Pedagogiczna (zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi)
01.05.2024 r.Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
02.05.2024 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2024 r.Święto Konstytucji 3. Maja – dzień wolny od zajęć
10.05.2024 r.Termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych
14.05-16.05.2024.Egzaminy ósmoklasisty
30.05.2023 r.Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
31.05.2024r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
27.05.2024 r.Termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania
10.06.2024 r.Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
11.06.2024 r.Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna, cz .I
13.06.2024 r.Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna, cz .II
14.06.2024 r.Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem
19.06.2024 r.RP podsumowująca rok szkolny 2023/2024
21.06.2024 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych