Konta bankowe

Nr konta Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8

im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim

 27 8340 0001 0003 9000 2000 0002

————————————————————————————————————-

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28 8340 0001 2002 0001 0847 0003