SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY I SEMESTR 2017/2018 r

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

I SEMESTR 2017/2018 r

 

Działania całoroczne:

 

 • Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu.
 • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych– cały rok szkolny 1 godz. tygodniowo – „Przygotowanie do konkursów”: „Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości” i „ Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie” oraz zajęć dla klas II „ Projekty edukacyjne” – wtorek 14.35
 • Udział uczniów klas II Gimnazjum i IV PSP w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej dla dziewcząt „Akademia Dojrzewania” pod patronatem Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” ( cały rok)
 • Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z historii wrzesień – grudzień
 • Prowadzenie zajęć wyrównawczych – wychowawcy klas.
 • Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów zdolnych( 1 godzina tygodniowo przez cały rok):
 • Kółko plastyczne –kl I-III
 • Kółko informatyczne – kl I-III
 • Kółko „Umiejętnego uczenia się” – kl I-III
 • Kółko fotograficzno – przyrodnicze – kl I-III
 • Kółko matematyczne –
 • Kółko „Origami” – kl I-III
 • Kółko czytelnicze – kl I-III
 • Kółko szachowe i tenisa stołowego – kl I-III
 • Gazetki tematyczne w klasach i na holu.
 • Udział w innowacji pedagogicznej „Czuję się bezpiecznie, zachowuję się bezpiecznie”- biblioteka szkolna
 • Wystawy i gazetki tematyczne.- biblioteka szkolna
 • cotygodniowe warsztaty kreatywności „Coś z niczego”
 • pomoc w nauce
 • Adopcja Serca
 • Udział w szkoleniach doskonalących organizowanych przez wydawnictwa i instytucje oświatowe, w tym szkolenie dla egzaminatorów egzaminu dla klas VIII (wszyscy poloniści)
 • Włączanie się do konkursów organizowanych przez inne placówki kulturalno-oświatowe(wszyscy poloniści)
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych: (wszyscy poloniści)
 • przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego\
 • przygotowujące do szkolnych etapów kuratoryjnych konkursów z języka polskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum
 • praca z uczniem zdolnym
 • zajęcia wyrównawcze
 • gazetka tematyczna na holu I piętra
 • współorganizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych, (Samorząd Szkolny)
 • aktualizacja gazetki ściennej samorządu uczniowskiego (informacyjnej), (Samorząd Szkolny)
 • zebrania samorządu uczniowskiego, (Samorząd Szkolny)
 • stała współpraca z samorządami klasowymi, (Samorząd Szkolny)
 • aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły, (Samorząd Szkolny)
 • kontynuacja konkursu “zakręcona klasa”- zbiórka plastikowych nakrętek, (Samorząd Szkolny)
 • włączenie się do akcji charytatywnych, (Samorząd Szkolny)
 • opieka nad grobem masowym w Szpęgawsku (Samorząd Szkolny)+
 • udział w projekcie „Widzę, doświadczam , rozumiem”
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu
 • przygotowanie ucznia do rejonowego konkursu matematycznego
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu: dla kl. IIIA – w środę dla kl. III B- w poniedziałki
 • przygotowywanie uczniów do Pomorskich Meczy Matematycznych
 • zajęcia wyrównawcze dla klas II gimnazjum
 • środy ( godz. 8.55- 9.35 ) – zajęcia plastyczne –świetlica szkolna
 • czwartki ( godz. 8.55- 9.35 ) – zajęcia muzyczne -świetlica szkolna
 • piątki ( godz. 8.55- 9.35 ) – zajęcia techniczne- świetlica szkolna
 • Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla chłopców klas IV
 • Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych ( program SKS) dla dziewcząt klas

       II i III gimnazjum – międzyklasowy turniej siatkówki

                                      –  lekkoatletyka – biegi średnie

 • Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (program SKS) dla chłopców klas III gimnazjum
 • Organizowanie wyjść na mecze Polpharmy dla uczniów (od klasy IV) –
 • Prowadzenie kółka fotograficzno-graficznego dla gimnazjum
 • Prowadzenie projektu edukacyjnego dla gimnazjum – Starogard dawniej i dziś

 

MIESIĄC DZIAŁANIE  
WRZESIEŃ    
  Zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata”

 

 
  Wyjście z młodzieżą do Szpęgawska na uroczystość patriotyczno-narodową  
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18  
  Sprzątanie świata  
  Przeprowadzenie badań diagnostycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie I.  
  Dzień Chłopca  
  Przygotowanie i wysłanie paczki na misje
w Papui Nowej Gwinei
 
  Przygotowanie sprawdzianu dla klas IV, VII i opracowanie jego wyników na podstawie testu przygotowanego przez wyd. GWO

 

 
  Sporządzenie dokumentacji polonistycznej (rozkłady materiału, kryteria oceniania, modyfikacje i dostosowania programów dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.  
  1.  Spotkanie rady  i członków SU. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018

2.       Apel zapoznawczy dla klas IV,VII, informacyjny dla klas: II, III,

3.       Spotkanie z samorządami klasowymi (koniec września).

4.       Aktualizacja tablicy informacyjnej SU, strony internetowej ( Rada SU, skład, plan pracy, krótki rys SU, harmonogram dyżurów klas II w szatni i klas III na korytarzach, termin spotkań).

5.       Akcja Znicz wśród członków SU.

6.       Porządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

 

 
  Kurs CEN „Nowa podstawa programowa kl.IV  
  Kurs CEN   „Nowa podstawa programowa kl.VII „  
  Organizacja Olimpiady Matematycznej Juniorów dla klas VII i uczniów gimnazjum  
  Zajęcia tematyczne Złota polska jesień – kultura życia codziennego  
  Zajęcia  tematyczne

 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
 • Zapoznanie dzieci z organizacją czasu wolnego w świetlicy.
 • Integracja grupy.
 • Zapoznanie z bezpieczeństwem podczas drogi do szkoły i ze szkoły
 • Poznanie gatunków grzybów.
 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni.
 • Stworzenie kącika jesiennego i gromadzenie w nim darów jesieni.
 • Nauka pór roku, dni tygodnia i miesięcy.
 
  Miejska Gimnazjada w Szachach –

I miejsce (AWANS na Powiaty)

 
  Powiatowa Gimnazjada w Szachach –

I miejsce (AWANS na Półfinał Wojewódzki)

 
  Półfinał Wojewódzki w Szachach  
  Miejska Gimnazjada w Badmintonie Drużynowym –- dziewczęta – III miejsce  
  Miejska Gimnazjada w Badmintonie Drużynowym – chłopcy – IV miejsce  
  Drużynowe Biegi Przełajowe –

dziewczęta  i chłopcy klasy IV SP

 
  Miejska Gimnazjada w Drużynowych Biegach Przełajowych – 

dziewczęta – II miejsce (AWANS na Powiaty)

 
  Miejska Gimnazjada w Drużynowych Biegach Przełajowych –

chłopcy- II miejsce (AWANS na Powiaty)

 
  Miejska Gimnazjada w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców  
  Udział uczniów wszystkich klas (od klasy I SP) w Konkursie „Rowerem do Szkoły”  
  Udział uczniów klas IV,VII, II i III GIM w masie krytycznej w ramach tygodnia zrównoważonego transportu ( „rajd rowerowy”)  
  Udział N.Stormowskiej w Finale Mistrzostw Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej  
  Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas III i IV SP

wrzesień – listopad

 
PAŹDZIERNIK    
  Przygotowanie uczniów do powiatowego konkursu pt. „ Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego” organizowanego w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV ( Klaudia Rutha, Marta Burczyk – kl. III B  
  Konkurs „Parki Narodowe w Polsce”-  
  Pasowanie na ucznia – święto szkoły.  
  Bieg Kociewski  
  Dzień Krajobrazu  
  udział w konkursie recytatorskim im Romana
Landowskiego Łucja Andrearczyk – 3 miejsce, Marta Ossowska –   2 miejsce
 
  Kawiarenka z okazji Dnia Nauczyciela  
  Olimpiada z j. angielskiego- test wewnątrzszkolny  
  Kuratoryjny konkurs z j. angielskiego  
  Wyjazdy do teatru SP 8 i PG1

 

 
  Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla szkoły podstawowej  
  1.      Obchody Światowego Tygodnia Zwierząt- zbiórka darów i datków, wizyta w schronisku (od 4.10).

2.      Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej- poczęstunek dla pracowników szkoły, życzenia przez radiowęzeł, rozesłanie życzeń do szkół.

3.      Akcja Znicz – współpraca z samorządami klasowymi.

4.      Impreza integracyjna dla klas IV w Szpęgawsku

5.      Organizacja wyjazdu do teatru dla uczniów SP i PG

6.      Porządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

7.      Wybory do Rady SU.

 
  Organizacja szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Szkoły Podstawowej  
  Wyjazd z klasą IV A i IV C do Szpęgawska na imprezę integracyjną klas IV  
  Wyjazd do teatru „Balladyna” z klasą II E  
  Uroczystość ślubowania kl.1 – ( oprawa muzyczna  uroczystości w Starogardzkim Centrum Kultury )  
  Uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji  narodowej.  
  ,, Magiczne instrumenty ”

dla klasy II b szkoły podstawowej (prezentacja instrumentów muzycznych – keyboard, trąbka, akordeon )

 
  Zajęcia  tematyczne

·         Poznanie potrzeb zwierząt, obowiązków ich opiekunów i odpowiedzialności za zapewnienie godziwych warunków życia.

·         Zorganizowanie Apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

·         Zapoznanie z koniecznością oszczędzania.

·         Poznanie prawdziwych banknotów i monet polskich i zagranicznych.

·         Nauka walut różnych krajów europejskich.

·         Poznanie możliwości, sposobów szanowania życia swego i innych.

·         Poznanie tradycji związanych ze Świętem Zmarłych.

 
  Miejska Gimnazjada w Sztafetowych Biegach Przełajowych – dziewczęta  
  Miejska Gimnazjada w Sztafetowych Biegach Przełajowych – chłopcy  
  Miejska Gimnazjada w Unihokeju – dziewczęta  
  Miejska Gimnazjada w Unihokeju –

chłopcy – IV miejsce

 
  Udział w Turnieju Piłki Nożnej „Deyna Junior” – I miejsce  
  Miejska Gimnazjada w Tenisie Stołowym dziewczęta – II miejsce  
  Miejska Gimnazjada w Tenisie Stołowym chłopcy – I miejsce

(AWANS na Powiaty)

 
  Mistrzostwa Szkoły w Szachach (od klasy IV)  
LISTOPAD    
  6-10.11.17 – Organizacja wyjazdu na Zieloną Szkołę do Szymbarka dla klasy II  
  Przygotowanie apelu poświęconego rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  
  Drużynowy konkurs chemiczny „Powietrze i jego składniki”  
  Przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów kuratoryjnych:

k. biologiczny

k. fizyczny

k. geograficzny

k. chemiczny

 
  Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III  
  Światowy Dzień Pluszowego Misia  
  Apel z okazji Dnia Niepodległości  
  Andrzejki  
  Dzień Praw Dziecka  
  Kiermasz dla rodziców podczas wywiadówki  
  Kuratoryjny konkurs z j. angielskiego etap rejonowy, do którego zakwalifikowano Damiana Kneba i Szymona Duszyńskiego  
  Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla gimnazjum  
  Wyjście do kina z klasą IV B  
  Konkursie Literackim im. Romana Landowskiego.  
  Wyjazdy do teatru SP 8 i PG

 

 
  Udział w Ogólnopolskim Konkursie literackim „Być dobrym jak chleb”- gimnazjum  
  Egzamin próbny dla klas III gimnazjum – sprawdzenie prac i analiza wyników  
  Świetlicowe Mistrzostwa Warcabowe dla kl. I-III i dla kl.IV-VI  
  1.       Nabór kandydatów do WOŚP- zgłoszenia, lista kandydatów, dokumentacja.

2.       Szkolenie wolontariuszy WOŚP-u w Ośrodku Sportu i Rekreacji

3.       Obchody Dnia Życzliwości- 21.11- pogadanka,

4.       Organizacja wyjazdu do teatru dla uczniów SP i PG

5.       Andrzejki. Pogadanka przez radiowęzeł na temat zwyczajów związanych z andrzejkami.

6.       Światowy Dzień Pluszowego Misia (26 listopada)- Konkurs na pluszowego misia.

 
  Kurs CEN „Działania pisemne inaczej”  
  Wyjazd z uczniami gimnazjum na Mecz Matematyczny do Starych Polaszek  
  Organizacja szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjum  
  Sprawdzanie egzaminów próbnych  
  świetlicowy konkurs plastyczny dla kl.I-III pt. ,, Bezpieczna droga do szkoły  
  I Szkolny Pokaz Strojów Historycznych w ramach obchodów Święta Niepodległości (przygotowanie, prowadzenie i oprawa muzyczna )  
  Zajęcia  tematyczne

·         Poznanie znaczeń słów: Ojczyzna, patriotyzm, godło, flaga, hymn, nauka wiersza „katechizm małego Polaka”.

·         Poznanie znaków i instrumentów muzycznych.

·         Poznanie muzyki dawnej i współczesnej.

·         Konkurs plastyczny „Dekoracja misia”.

·         Poznanie tradycji „Andrzejek”.

Poznanie różnych wróżb, m.in. : wybieranie owoców, obieranie jabłek, spodeczki, buty, wspólne kółko,

 
  Powiatowa Gimnazjada w Tenisie Stołowym Chłopcy – II miejsce  
  Miejska Gimnazjada w Halowej Piłce Nożnej ( futsal) chłopcy – II miejsce  
  Międzyklasowy Turniej w Dwa Ognie o „Złote Kalysony” dla chłopców klas IV  
  Udział W.Gdaniec w Ogólnopolskich Młodych Talentach w Akrobatyce Sportowej  
GRUDZIEŃ    
  12.12.17 – organizacja i przeprowadzenie eliminacji szkolnych III edycji ogólnopolskiego konkursu Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o społeczeństwie  organizowanego przez Fundację  Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych  przy SGH w Warszawie  
  Przeprowadzenie eliminacji szkolnych do konkursu kuratoryjnego z historii  
  Pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych  
  Mikołajki  
  Udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mikołaj moich marzeń”.  
  Powiatowy Konkurs Ortograficzny klas III  
  Szkolny Konkurs Szopek  
  Kiermasz świąteczny  
  Wigilie klasowe  
  Jasełka  
  Świąteczny kiermasz dla rodziców, nauczycieli i uczniów  
  Zbiórka żywności  
  Przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia  
  Olimpiada z j. angielskiego etap II on- line- uczeń Szymon Duszyński  
  Tydzień Języków Obcych: Konkurs na plakat „Poliglota- kto to taki”

BINGO dla kl I-III oraz BINGO dla kl IV

KARAOKE z podziałem dla kl I-III, IV, VII oraz dla gimnazjum English dishes- poczęstunek

 
  Dyktando dla kl VII-III gimnazjum  
  Wyjazdy do teatru SP 8 i PG  
  Mikołajki w naszej szkole- słodki upominek dla wszystkich uczniów SP i  PG, pogadanka przez radiowęzeł dot. mikołajek.

Organizacja wyjazdu do teatru dla uczniów SP i PG

1.     Rozesłanie życzeń świątecznych do starogardzkich szkół – kartki przygotowane przez uczniów.

 
  Kurs CEN „Zadania świąteczne  dla uczniów szkoły podstawowej”-  
  Wyjazd do teatru „Opowieść Wigilijna”z kl. IV A i IV C

 

 
  Organizacja II Meczu Matematycznego między PSP8 a PSP Sumin i udział uczniów gimnazjum w tym meczu  
  świetlicowy konkurs plastyczny pt:,, List do świętego Mikołaja  
  Zajęcia  tematyczne

·         Poznanie tradycji Mikołajek.

·         Poznanie różnych zwyczajów obchodów Mikołajek w innych krajach.

·         Konkurs plastyczny „Dekoracja bombki i/lub choinki”.

·         Poznanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

·         Wigilia w świetlicy.

Wykonanie ozdób świątecznych na Kiermasz Bożonarodzeniowy.

 
  Mistrzostwa Starogardu w Usportowionych Dwóch Ogniach dla klas IV–dziewczęta VI miejsce  
  Mistrzostwa Starogardu w Usportowionych Dwóch Ogniach dla klas IV– chłopcy I miejsce  (AWANS na Powiaty)  
STYCZEŃ    
  Organizacja szkolnego konkursu dla klas II Gim. – „Przejawy patriotyzmu Polaków dawniej i dziś” – konkurs na pracę multimedialną

I m-ce Martyna Olżyńska II D, II m-ce Karol Dunajski II B, III m-ce Marcelina Szwoch II E

  Organizacja szkolnego konkursu na znajomość konstytucji RP z 1997 roku dla klas III- ich Gimn.

I m-ce Adam Legawski III C, II m-ce Martyna Moller – III E

  10.01.18 – Przygotowanie uczniów do eliminacji szkolnych IV edycji  ogólnopolskiego konkursu Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych  przy SGH w Warszawie

Katarzyna Żywicka III F, Klaudia Rutha III B, Wiktoria Stasiewicz III B

  Adam Legawski uczeń klasy III c dostał się do eliminacji okręgowych Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie – konkurs ogólnopolski
  Wyjście do SCK- u na przedstawienie teatralne „Pippi”.
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  Bal karnawałowy klas I – III
  Przygotowanie uczniów do Rejonowego  Konkursu z Języka Polskiego dla gimnazjum-

Zakwalifikowali się: Julia Runge II c, Paweł Kuczmiński II C, Marta Guz III d

  Praca w rejonowej komisji Konkursu Kuratoryjnego z Języka Polskiego dla gimnazjum
  1. Udział w WOŚP- kwesta na terenie szkoły w tygodniu poprzedzającym akcję na terenie Polski, kwesta w szkole i  na ulicach Starogardu.

2. Podsumowanie I półrocza – prezentacja wyników nauczania  najlepszych klas i najlepszych uczniów na apelach szkolnych

  Konkurs „Dodawanie i odejmowanie pisemne” dla klas IV
  Konkurs „Matematyczne wędrówki po Uni Europejskiej” dla klas VII
  Konkurs dla klas III gimnazjum”Z egzaminem na Ty – część I”
  Organizacja III Meczu Matematycznego między PSP8 a PG3 Starogard Gd.,  udział uczniów gimnazjum w tym meczu i  przejście do rundy ćwierćfinałowej
  Świetlicowy koncert kolęd i pastorałek
  Zajęcia  tematyczne

·         Poznanie uroków zimy – od kiedy się zaczyna, jak należy się ubierać w czasie zimy, bezpieczne zabawy zimowe.

·         Nauka bezpiecznego poruszania się po drogach w czasie zimy.

·         Poznanie tajemnic kulinarnych z różnych zakątków świata: kuchnię francuską, grecką, włoską, meksykańską, amerykańską, chińską, itd.

·         Zorganizowanie Kiermaszu Kulinarnego.

·         Zajęcia praktyczne – pieczenie gofrów, tostów, sandwichów i wypiekanie ciasteczek.

·         Poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania ze sprzętu zimowego (zjazdy na sankach i nartach w niedozwolonych miejscach, itd. ).

  Mistrzostwa Powiatu w Usportowionych Dwóch Ogniach dla klas IV– chłopcy II miejsce