Obiady

STOŁÓWKA SZKOLNA

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

 

 

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc MAJ wynosi:

Dzieci: 15 dni x 5,80 zł. = 87,00 zł.

w terminie do  25 KWIETNIA  2024 r.!!!!!!

Kwoty zaksięgowane po terminie zostaną przesunięte na następny miesiąc .

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8  (pobierz)

Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (pobierz)

Zgłoszenie korzystania ze stołówki szkolnej PSP 8 (pobierz)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM              (POBIERZ)