Twoje dane Twoja sprawa

Organizator Programu  – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Informacje dotyczące programu www.uodo.gov.pl/tdts

INFORMACJA O PROGRAMIE DLA SZKÓŁ

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

TDTS LOGOTYP

ULOTKA