PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOŁY 2020/2021

Cały rok:

 

 1. Audycje w Radio Głos
 2. Warsztaty kreatywności  „Coś z niczego”
 3. Akcje charytatywne z wolontariuszami
 4. Dokarmianie ptaków jesień – zima
 5. Udział uczniów klas  V, VI  PSP w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej dla dziewcząt „Akademia Dojrzewania” pod patronatem Fundacji Edukacyjnej  „Varsovia”
 6. Udział w projekcie „ Ekonomia na co dzień” – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 7. Przygotowanie uczniów klas VIII do konkursu pt. Europejski Quiz Finansowy ( wrzesień – kwiecień)
 8. Prowadzenie Szkolnego Klubu Europejskiego „Europejczyk”
 9. Włączanie się do konkursów organizowanych przez inne placówki kulturalno-oświatowych – wszyscy poloniści
 10. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas siódmych 
 11. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas szóstych 
 12. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas czwartych
 13. Koło matematyczne dla klas ósmych
 14. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy VII C
 15. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas VI D i VI E

 

 

WRZESIEŃ
L.p

DZIAŁANIE

 
 1 Sporządzenie dokumentacji polonistycznej (rozkłady materiału, kryteria oceniania)  
 2 Opracowanie planu pracy  
 3 Test diagnostyczny dla klas IV, V, VI, VII – wprowadzenie wyniku na platformę GWO  
 4  Szkolny Konkurs ortograficzny  
 5 Sporządzenie dokumentacji polonistycznej (rozkłady materiału, kryteria oceniania)  
 6 Spotkanie rady i członków SU. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2020/2021

Aktualizacja tablicy informacyjnej SU, strony internetowej

( Rada SU, skład, plan pracy, krótki rys SU, termin spotkań)

Akcja Znicz wśród członków SU.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki- 15 września- konkurs na wiersz, o kropce, prezentację multimedialną, zdjęcie rysunku na temat kropki , wszystkie prace są wysyłane na adres: samorzad_szkolnypsp8@wp.pl

Porządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

Dzień bez samochodu- pogadanka przez radiowęzeł

 
 7 Konkurs na pocztówkę z wakacji  
 8 Analiza poziomu wiadomości:

z klas I – III  z matematyki w klasach IV „Sesja z plusem”

 
 9 Sprzątanie Świata  
 10 Europejski Dzień Języków – kl. I-III  
 11 Tydzień Anioła  
PAŹDZIERNIK
 1 XX Dzień Papieski   
 2 Konkurs wiedzy o roku liturgicznym dla klas VI – VII.  
 3 Konkurs na plakat dla klas V, VII, VIII.  „Warszawa – stolica Polski”  
 4 Konkurs fizyczny „Jednostki i my”  
 5 Organizacja zajęć z edukacji bankowej dla klas VIII  w projekcie BAKCYL, przygotowywanym przez Warszawski Instytut Bankowości  
 6 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych klas VII i VIII z  przedsiębiorczości, przygotowanie do konkursów.  
 7 To się teraz czyta- przegląd najciekawszych recenzji książek spoza kanonu lektur obowiązkowych. Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży. Gazetka tematyczna

 

 
 8 Udział  w Konkursie dla dzieci i młodzieży „Komiksowa Odyseja kosmiczna”   w ramach 31. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi  

 

 
 9 Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla szkoły podst.  
 10 Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej- poczęstunek dla pracowników szkoły, życzenia przez radiowęzeł, rozesłanie życzeń do szkół.

Akcja Znicz – współpraca z samorządami klasowymi.

Porządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

Wybory do Rady SU.

Obchody Światowego Dnia Krawata- 18 października

 
 11 Konkurs głoskowania  
 12 Kuratoryjny konkurs z języka angielskiego  
 13 Pasowanie na ucznia- Święto Szkoły  
 14 Konkurs Ortograficzny klas III  
 15 English Around US-„Język angielski wokół nas” – konkurs językowo- plastyczny dla klas II  
LISTOPAD
 1 Konkurs afiszowy: Co to jest? Gdzie to jest?  
 2 Konkurs dla kl. VII, VIII „Powietrze i jego składniki”   
 3 Przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów kuratoryjnych:

– k. biologiczny   

– k. fizyczny

– k. geograficzny

– k. chemiczny

 
 4 „Ku wolności”  – poezja patriotyczna, gazetka tematyczna.  
 5

„Fantastyczne portrety” konkurs plastyczny do wybranego utworu literackiego

 
 6 Egzamin próbny dla klas VIII – sprawdzenie prac i analiza wyników  
 7 Nabór kandydatów do WOŚP- zgłoszenia, lista kandydatów, dokumentacja.

Koncert pieśni patriotycznych-radiowęzeł

Obchody Dnia Życzliwości- 21.11- pogadanka,

Andrzejki. Pogadanka przez radiowęzeł na temat zwyczajów związanych z andrzejkami.

Światowy Dzień Pluszowego Misia (26 listopada)- przyniesienie przez uczniów pluszowych maskotek.

 
 8 Konkurs literacki dla młodych twórców – dla uczniów klas VI-VIII  
 9 Zorganizowanie eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego  
 10 Pictionary-  konkurs leksykalno plastyczny z j. angielskiego  – dla klas I- III   
 11 Andrzejki  
 12 Światowy Dzień Pluszowego Misia  
 13 11 listopada Dzień Niepodległości  
GRUDZIEŃ
 1 Wigilia Szkolna  
 2 Konkurs dla kl. V, VII, VIII   o miano najlepszego stolico znawcy  
 3 Konkurs na bombkę atomową dla kl. VII, VIII   
 4 Organizacja szkolnego konkursu na znajomość konstytucji RP z 1997 roku dla klas VIII  
 5 Poezja  świąteczna- przekład intersemiotyczny.- klasy IV, V  
 6 Mikołajki w naszej szkole- słodki upominek dla wszystkich uczniów , pogadanka przez radiowęzeł dot. mikołajek- przygotowują uczniowie klas VII

Konkurs:“ Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”.

Rozesłanie życzeń świątecznych do starogardzkich szkół – kartki przygotowane przez uczniów.

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka -10.12.- pogadanka, gazetka.

Konkurs na najciekawszą kartkę – zdjęcie lub scan kartki przesłane na adres: samorzad_szkolnypsp8@wp.pl

 
 7 Konkurs na najlepszy list do Świętego Mikołaja  
 8 Akcja promująca czytelnictwo pod hasłem „Wypożycz mnie na Święta”  
 9 Mikołajki  
 10 Wigilie klasowe  
 11 Jasełka  
 12 Koncert kolęd dla rodziców  
STYCZEŃ
 1 Pokaz ciekawych doświadczeń  chemicznych  
 2 Konkurs chemiczny na prezentację multimedialną lub album dla kl. VII, VIII  pt.” Chemia w życiu codziennym”  
 3 Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie eliminacji szkolnych do VII edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości  
 4 Organizacja i przeprowadzenie eliminacji szkolnych „Potyczek ekonomicznych” oraz „Europejskiego Quizu Finansowego”  
 5 Udział w WOŚP- kwesta na terenie szkoły w tygodniu poprzedzającym akcję na terenie Polski, kwesta na ulicach Starogardu.

Podsumowanie I półrocza – prezentacja wyników nauczania najlepszych klas i najlepszych uczniów pn. Najlepsi z najlepszych.

 
 6 Wielka Orkiestra  Świątecznej Pomocy  
 7 Bal karnawałowy klas    I-III  
     
LUTY
 1 Strój historyczny – konkurs dla klas IV.  
 2 Konkurs dla kl. VII, VIII „Mikołaj Kopernik-patronem naszej szkoły”  
 3 Konkurs z fizyki dla kl. VIII Pt. „Wzory Memory”  
 4 Szkolny konkurs ortograficzny  
 5 Życzenia urodzinowe dla M. Kopernika- konkurs literacki- klasy: IV, V, VI  
 6 Akcja promująca Tłusty Czwartek, Walentynki – sprzedaż pączków, kart walentynkowych, dzień czerwony

W przededniu urodzin M. Kopernika- gazetka, pogadanka

przez radiowęzeł, wystawka dot. życia M. Kopernika.

Nasze spotkanie z M. Kopernikiem – albumy tematyczne.

 
 7 zajęcia dla uczniów klas pierwszych : „Jestem już czytelnikiem biblioteki szkolnej”  
 8 Walentynki  
 9 Szkolny Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej  
MARZEC
 1 Konkurs drużynowy z chemii dla klas VII i VIII    
 2 Spotkanie z gwiazdami”- zajęcia astronomiczne dla kl. IV-VI  
 3 „Woda – skarb bezcenny”- zajęcia dla kl. V  
 4 „Żywa lekcja przyrody” dla kl. IV-VIII  
 5 „Zgaśmy światło dla Ziemi” –kl. IV- VIII  
 6 Spotkania z pracodawcami dla uczniów klas VIII ( doradztwo zawodowe)  
 7 Udział w targach edukacyjnych klas VIII  
 8 Udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych dla klas VIII  
 9 Szkolny Konkurs Frazeologiczny   
 10 Tydzień Teatru  
 11 Przywitanie Wiosny- konkurs na wiosenne przebranie,

– wiosenny koncert przez radiowęzeł,

– akcja „przebieranie –nie pytanie” -obowiązuje kolor zielony

.Przygotowanie wielkanocnej gazetki ściennej, rozesłanie życzeń do szkół,

Obchody Dnia Kobiet- przygotowanie życzenia przez radiowęzeł, upominki

Porządkowanie grobu masowego w Szpęgawsku.

 
 12 Szkolny i Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii  
 13 Konkurs pięknego czytania dla uczniów klas 2-3  
 14 Przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur matematyczny”  
 15 Tydzień Matematyki  
 16 Dzień Motyla  
 17 Witaminki – dzień projektu  
KWIECIEŃ
 1 Biblijny konkurs afiszowy.  
 2 Tydzień dla ziemi:

1.      Konkurs ekologiczny i wystawa prac konkursowych dla kl. IV, V, VII i VIII pt. „Dobre rady na odpady”

2.      Warsztaty ekologiczne „Morze wiedzy w kropli wody” dla klas VII

3.      Konkurs na plakat dla klas VII –VIII pt.” Ekologia w moim mieście”

 
 3 Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zbiórka karmy i pieniędzy dla bezdomnych zwierząt  
 4 Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla klas VIII – prowadzenie przeszkolenia dla chętnych  
 5 Wycieczka dla uczniów klasy VIII  C  
 6 Konkursy literackie- znajomość lektur ujętych w podstawie programowej – klasy VIII  
 7 Obchody Dnia Marchewki- konkurs na wykonanie marchewki z różnych materiałów, wiersze, opowiadania o marchewce,- prace, zdjęcia prac przesyłane są na adres: samorzad_szkolnypsp8@wp.pl w tym dniu obowiązuje kolor pomarańczowy.  
 8 Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej  
 9 Konkurs pięknego czytania dla uczniów klas 4-8  
 10 Szkolny konkurs Ekologiczny klas I- III  
M0AJ
 1 Konkurs manualny „Maryjna kapliczka”  
 2 Ciekawe doświadczenia fizyczne  
 3 Konkurs Wiedzy o UE dla klas VIII  
 4 Organizacja wyjazdu dla członków SKE na Paradę Schumana do Warszawy  
 5 Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla klas VIII – prowadzenie przeszkolenia dla chętnych  
 6 Konkursy plastyczny- przekład intersemiotyczny  poezji Z. Herberta, Cz. Miłosza- dla klas IV, V, VI  
 7 Majowe rocznice- gazetka tematyczna, pogadanki przez radiowęzeł  
 8 Szkolny etap konkursu Poliglota  
 9 Tydzień książki i biblioteki”  
 10 Dzień Papieski  
 11 Dzień Matki, Dzień Ojca  
CZERWIEC
 1 Obchody Dnia Dziecka- w zależności od panującej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym

Udział w pożegnaniu absolwentów

 
 2 Szkolne Dyktando w j. angielskim  
 3 Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2020/2021