Informacje Rodzic – Uczeń

Obiady

STOŁÓWKA SZKOLNA PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO     Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego 28834000012002000108470003 Prosimy w treści przelewu podać: Imię, nazwisko i klasę UCZNIA Opłata za mc CZERWIEC wynosi: Dzieci: 14 dni x 5,80 zł. = 81,20 zł. w terminie do  25 MAJA …

Pokaż strony »

Terminarz

KALENDARIUM  ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 28.08.2023 Rada Pedagogiczna 04.09.2023 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 07.09.2023r. Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów kl. I 11.09.2023 r. Spotkania z rodzicami dla uczniów kl. II- III 13.09.2023 r Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.09.2023 r. Spotkania z rodzicami uczniów kl. IV- VIII ( 17.00) 14.09.2023 r. Spotkanie Rady Rodziców (godz. 17.45) 13.10.2023 r. …

Pokaż strony »