ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p Dzień tygodnia Rodzaj zajęć Godzina Sala
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego dla klasy 8 d 8:00-9:45 s. 136
2 . Zajęcia przygotowujące do konkursów z wos- u  dla klas III gimnazjum i VIII PSP oraz poprawy 15.25- 16.10 harcówka
3 . Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym 14:35- 15:20 s.141
4 . Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. niemieckiego 14.35- 15:20 s.241
5 . Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki III f 13..45 – 14.30  

s.238

6.  

 

 

 

 

 

Wtorek

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego 14.30-15.20 s.127
7 . Zajęcia z robotyki 14:30 – 15.30 s.124
8 . Kółko zainteresowań z języka niemieckiego dla klas V 14:35- 15:20 s.141
9 . Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych dla klasy IIIe i IIIg 15:25 – 16:10 s.248
10. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki 14:35- 15:20 s.238
11 .  

 

 

 

 

 

Środa

 

Warsztaty kreatywności i wolontariat

uczniowie klas IV

 

 

11:45 – 12:30

 

czytelnia lub sala 249

12 . Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego 14.30-15.20 s.127
13 . Szkolny Klub Europejski ” Europejczyk” dla uczniów klas V 13..45 – 14.30 harcówka
14 . Kółko przyrodnicze 16.00-16:45 s.245
15 . Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego 13.45-14.30 s.243
16 . Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty  

14.35-15.20

 

s.126

17 . Przygotowanie do egzaminów dla klasy

 VIII b

14:35 – 15:20 s.248
18 .  

 

 

 

 

Czwartek

 

Warsztaty kreatywności i wolontariat

 

 

14:30- 15:20

 

czytelnia lub sala 249

19 . Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego  

16.10- 16:55

 

s.243

20 . Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. niemieckiego kl.III gimnazjum  

7:00-7:45

 

s.244

21 . zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas III gimnazjum  

14:30- 15:20

 
22 . Kółko matematyczne dla klasy III e, III g i VIII b 14:35 – 15:20 s.248
23 . Zajęcia z fizyki 14.35-15.20  
24 .  

 

 

Piątek

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego  

14.35-15.20

 

s.126

25. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki VIII c Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki III f  

 

s.238