Budżet szkoły

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NA 2019 ROK   

 

Rozdział Nazwa rozdziału Plan na 2019 r.

(w zł)

80101 Szkoły podstawowe 3.286.131
80110 Gimnazja 947.534
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.000
80148 Stołówki szkolne 276.565
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w szkołach podstawowych 207.202
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w gimnazjach 111.934
85154 Ochrona zdrowia 10.875
85401 Świetlice szkolne 318.762
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.000
92605 Kultura fizyczna i sport 50.000
Ogółem 5.227.003

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NA  2019  ROK

 

Rozdział Nazwa rozdziału Plan na 2019 r.

(w zł)

80101 Szkoły Podstawowe 10.000
80110 Gimnazja 31.214
80148 Stołówki szkolne 111.600
Ogółem 152.814