Procedury bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE  prezentacja    pobierz

 

Kontakty do instytucji

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

kontakt:

aleja Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 562 44  58

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

kontakt:

UL. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 560 23 20

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

KONTAKT:

uL. Bohaterów Getta 2, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 737 02 22

Zespół ds. Nieletnich

Tel. 58 737 03 22

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

KONTAKT:

ul. Grunwaldzka 28, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 56 229 82

e-mail: ppp.starogard@wp.pl

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „PRO VOBIS”

KONTAKT:

UL. Rynek 19, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 562 02 65

CENTRUM POMOCY DZIECIOM FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

KONTAKT:

UL. Hallera 19 a, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 531 00 45

e-mail: cpdstarogard@fdds.pl

 

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA

KONTAKT: 116 123

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KONTAKT: 116 111

TELEFON  DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

KONTAKT: 800 100 100

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

KONTAKT: 801 120 002

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,MEDYK”

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

KONTAKT:

UL. Juranda ze Spychowa 2, Starogard Gdański

Tel./faks: 58 56 00 111

 

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE ,, WIĘŹ”

KONTAKT:

UL. Wodna 4 (przy kościele św. Katarzyny ), Starogard Gdański

Tel: 730 133 582

e-mail: sekretariat@centrumwiez.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KONTAKT:

Tel:, 58 56 134 87. 58 56 134 90

e-mail: gopsstg@wp.pl

STOWARZYSZENIE ,,MOŻNA INACZEJ”

KONTAKT:

Al. Wojska Polskiego 34 A, Starogard Gdański

Tel: 58 56 004 59, rejestracja w każdą środę( z wyjątkiem świąt) 15.30-18.00

e-mail:możnainaczejstg@wp.pl

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

KONTAKT:

UL. Chopina 9 83-200 Starogard Gdański

Tel: 58 562 94 93 / 58 562 71 95

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MŁODZIEŻY UZALEŻNIONEJ ,,SILOE”

KONTAKT:

OS. 60 – LECIA 14 83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 562 31 74