Sprawy bieżące

Dyżur Polskiego Towarzystwa Dysleksji oddział nr 90 w Starogardzie

Gdańskim każda środa od godziny 17.50 w sali 242 w Publicznej Szkole

Podstawowej nr 8 al. Jana Pawła II 10 w Starogardzie Gdańskim.

Telefon: 881 762 147