Samorząd uczniowski

Plan pracy SU

Plan pracy Samorządu Szkolnego     Działanie całoroczne   ·         stała współpraca z: dyrekcją  szkoły, pedagogiem szkolnym, kierownikiem świetlicy, ·         współorganizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych, ·         aktualizacja  gazetki ściennej samorządu uczniowskiego (informacyjnej), ·         zebrania samorządu uczniowskiego, ·         dbanie o respektowanie praw ucznia w szkole, ·         stała współpraca z samorządami klasowymi, ·         aktualizacja informacji na stronie …

Pokaż strony »

Regulamin SU

I. W celu zorganizowania wewnętrznego życia szkoły utworzono Samorząd Uczniowski.  1. W skład którego wchodzi Zarząd Samorządu, samorządy klasowe oraz poszczególne sekcje: naukowa, kulturalna, redakcyjna, porządkowa, sąd koleżeński 2. Wyżej wymienione zespoły utworzone są z przedstawicieli społeczności uczniowskiej kl. I – III. 3. Najwyższą władzę wykonawczą stanowi Zarząd Samorządu. 4. Strukturę organizacyjną poszczególnych zespołów oraz …

Pokaż strony »