Zamówienia publiczne

Remont i wymiana powierzchni podłogowej wraz z malowaniem sal lekcyjnych i zapleczy I piętra Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, Aleja Jana Pawła II 10

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ   Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    Pobierz

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT    Pobierz

————————

SWZ  Pobierz

Formularz ofertowy  Pobierz

Klauzula nr 12 – informacyjna- prawo zamówień publicznych ( PZP)  Pobierz

Kosztorys nakładczy   Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz

Przedmiar   Pobierz

Wzór umowy  Pobierz

————————————————————————————-

Plan postępowań 2022_BZP 00041330_06_P (pobierz)

————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na

Dostawę urządzeń i sprzętu IT, pomocy dydaktycznych, wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

—————————————————————————————-

Dostawę urządzeń i sprzętu IT, pomocy dydaktycznych, wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

 

Informacja o zmianie treści SWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_prac. techn i kulinarna

Zawiadomienie o wyniku postępowania_kuchnia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie treści SWZ

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik 1 do SWZ formularz oferty

Załącznik 2 do SWZ wzór oświadczenia

Załącznik 3 umowa sprzedaży

Załącznik nr 4 do SWZ

Klauzula nr 12 – informacyjna- prawo zamówień publicznych ( PZP)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie

 

————————————————————————————–

Plan postępowań na 2022 rok.

plan zamówień 02 02 2022 (pobierz)

—————————————————————————————

Zapytania ofertowe

 

Aktywna tablica   pobierz

————————————————————————————————-

informacja z otwarcia ofert

————————————————————————————————-

Roboty budowlane

Formularz ofertowy

ogłoszenie na e-zamówieniach

PRZEDMIAR19052021

STWIORB19052021

SWZ21052021

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE podłogi IIp

————————————————————————————————

Wykonanie instalacji alarmowej w łączniku

Zwiększenie mocy, remont i wykonanie instalacji elektrycznej 22012021_0001

————————————————————————————————

Zapytanie dach 20200415

Zapytanie ofertowe 20200414