RODO

Inspektor do spraw ochrony danych osobowych

Agnieszka Gwizdała

adres mail: iod.jednostki@um.starogard.pl

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH POBIERZ.

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu PSP 8 w Starogardzie Gdańskim POBIERZ

 

Klauzula nr 1 – ogólny obowiązek informacyjny dla interesantów (pobierz)

Klauzula nr 2 – Fanpage (pobierz)

Klauzula nr 12 – informacyjna- prawo zamówień publicznych ( PZP) (pobierz)

Klauzula – pracownik zatrudniony w szkole (pobierz)

Klauzula – osoby upoważnione do odbioru dziecka (pobierz)

Informacja dla rodziców – nauczanie zdalne (pobierz)