REKRUTACJA

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2023/2024

DO KLAS PIERWSZYCH

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8, im. Mikołaja Kopernika

w Starogardzie Gdańskim

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gd. informuje, że trwają zapisy dzieci do klas pierwszych na kolejny rok szkolny zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz poza nim.

 

DOKUMENTY SKŁADAMY:

ZGŁOSZENIA: OD 1 DO 31 MARCA 2023 r.

  • Zgłoszenie kandydatów zgodnie z rejonem/obwodem szkoły

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8

WNIOSKI: OD 13 DO 24 MARCA 2023 r.

  • Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem PSP 8.

Rodzice wypełniają następujące dokumenty: wniosek i oświadczenia o rodzeństwie kandydata uczęszczającym do PSP 8 oraz miejscu pracy rodziców w obwodzie naszej szkoły

Kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nasza szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

  • Oświadczenie woli rodzica

Do pobrania

Zarządzenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański

 Obwód psp8

Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców

KLAUZULA monitoring szkoły

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole

 Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej inny rejon

Zgłoszenie dziecka do szkoły (rejon PSP 8)