REKRUTACJA

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DZIECI

DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

IM. M. KOPERNIKA W STAROGARDZIE GD.

 NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8

im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gd. informuje,

Składamy następujące dokumenty:

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają i składają zgłoszenie w szkole od 19.02.2024 r. do 24.03.2024 r.

* Zgłoszenia i wnioski prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub wydrukować i podpisać, potem złożyć w sekretariacie naszej szkoły

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE: ZARZĄDZENIA NR 62/01/2024 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26.01.2024 r.

 

Kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nasza szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

DO POBRANIA: 

 

Zarzadzenie_2024 Prezydenta Miasta Starogard Gdański

 Obwód psp8

Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców

KLAUZULA monitoring szkoły

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole

Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej spoza rejonu

Zgloszenie dziecka do szkoly z rejonu