DORADZTWO ZAWODOWE

Karty pracy

Klas VII B

Temat 5. Osobowość zawodowa. 15.04.2020

Temat 6. Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery. 20.04.2020

Temat 7. Motywacja. 06.05.2020

23.04.2020

Przykłady CV.

Schemat listu motywacyjnego

Temat 7. Dokumenty aplikacyjne.

24.04.2020

Rozmowa kwalifikacyjna online.

Temat 8 Autoprezentacja.

15.05.2020

Temat 8 Praca w zespole.

18.05.2020

Temat 9. Świat zawodów.

22.05.2020

Temat 10. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy.

Klasy VIII

Informator rekrutacyjny – r. szk. 2020-2021

Klasa VIII A

Rekrutacja na r. szk. 2020-2021 – klasy zawody oddziały (tabela)

15.04.2020

Temat 10. Alternatywne drogi dojścia do zawodu.

Zasady rekrutacji – r. szk. 2020-2021

Klasa VIII B

Temat 5. Praca jako wartość.

15.04.2020

Praca offline czy online.

Temat 6. Zawody przyszłości.

06.05.2020

Rekrutacja na r. szk. 2020-2021 – klasy zawody oddziały (tabela)

Temat 9. Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych.

11.05.2020

Zasady rekrutacji – r. szk. 2020-2021

Temat 10. Alternatywne drogi dojścia do zawodu.

Klasa VIII C

Aktualne trendy na rynku pracy.

Temat 3. Współczesny rynek pracy.

Temat 1 System edukacji w Polsce.

15.04.2020

Rekrutacja na r. szk. 2020-2021 – klasy zawody oddziały (tabela)

Temat 9. Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych.

Prezentacja – możliwości dalszego kształcenia po szkole podstawowej.

Temat 2. Cele edukacyjne i zawodowe.

06.05.2020

Aktualne trendy na rynku pracy.

Temat 4 Ja na obecnym rynku pracy.

13.05.2020

Temat 6. Zawody przyszłości.

Temat 5. Praca jako wartość.

Praca offline czy online.

Informacja miesięczna o rynku pracy Luty 2020

22.05.2020

Temat 8 Autoprezentacja.

Temat 7. Dokumenty aplikacyjne.

Schemat listu motywacyjnego

Rozmowa kwalifikacyjna online.

Przykłady CV.

09.06.2020

Temat 9. Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych.

Temat 10. Alternatywne drogi dojścia do zawodu.

Zasady rekrutacji – r. szk. 2020-2021

Rekrutacja na r. szk. 2020-2021 – klasy zawody oddziały (tabela)

Klasa VIII D

Temat 8 Autoprezentacja.

Temat 9. Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych.

21.04.2020

Temat 10. Alternatywne drogi dojścia do zawodu.

Zasady rekrutacji – r. szk. 2020-2021