Dyrekcja

dyrektor

mgr Magdalena Wąsowicz

wicedyrektor

mgr Anna Byczkowska

wicedyrektor

mgr Jolanta Łobocka