Informacje Rodzic – Uczeń

Obiady

OD 1 GRUDNIA BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA STOŁÓWKA SZKOLNA PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego 28834000012002000108470003 Prosimy w treści przelewu podać: Imię, nazwisko i klasę UCZNIA Opłata za mc CZERWIEC wynosi: Dzieci: 14 dni x 4,20 zł. = 58,80 zł. Nauczyciele: 14 …

Pokaż strony »

Terminarz

07.09.22r. Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów kl. I 08.09.2022r Spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III 13.09. 22r. (wtorek)  Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone omówieniu nadzoru pedagogicznego godz.15.30 14.09.22r.(środa) Spotkania z rodzicami uczniów klas IV-VIII (godz. 16.00 i 17.00) 14.09.2022r.(środa) Spotkanie Rady Rodziców ( godz.17.30) 13.10.22r. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 13.10.22 r. Pasowanie na …

Pokaż strony »