Terminarz

07.09.22r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów kl. I

08.09.2022r

Spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III

13.09. 22r. (wtorek) 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone omówieniu nadzoru pedagogicznego godz.15.30

14.09.22r.(środa)

Spotkania z rodzicami uczniów klas IV-VIII (godz. 16.00 i 17.00)

14.09.2022r.(środa)

Spotkanie Rady Rodziców ( godz.17.30)

13.10.22r.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

13.10.22 r.

Pasowanie na ucznia

14.10.22r.

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

17.10.22 r. (poniedziałek)

Konsultacje dla rodziców uczniów klas: I-VIII ( godz. 17:00)

31.10.22r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

01.11.22r.

Wszystkich Świętych- dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10.11.22r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11.11.22r.

Narodowe Święto Niepodległości- dzień ustawowo wolny od nauki

14.11.22r.

Wywiadówki śródokresowe kl. I-III

17.11.22r.

Wywiadówki śródokresowe kl. IV – VIII

15.11.22 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty – język polski

16.11.22 r.

Próbny egzamin  ósmoklasisty – matematyka

17.11.22 r.

Próbny egzamin  ósmoklasisty – język obcy nowożytny

15.12.22r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas: I-VIII

23.12.22- 01.01.2023r

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.23 r.

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od nauki

13.01.2023 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania

16.01- 27.01.2023

Ferie zimowe

30.01.23 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I – VIII cz.I

31.01.23 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna kl. I– VIII cz.II

31.01.23 r.

Zakończenie I okresu

01.02.23 r.

Wywiadówki okresowe kl. IV-VIII

02.02.22 r.

Wywiadówki okresowe kl. I-III

16.03.23 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. I – VIII

06-11.04.23r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25.04.23 r.

Wywiadówki śródokresowe kl. I –III

26.04.23 r.

Wywiadówki śródokresowe kl. IV – VIII

28.04.23 r.

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

02.05.23 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

03.05.23 r.

Święto Konstytucji 3 Maja– dzień ustawowo wolny od nauki

4.05-5.05.23 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

12.05.23 r.

Termin powiadomienia uczniów i rodziców przez wychowawcę o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

18.05.23 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. I – VII , klasa VIII – wywiadówka

23.05.23 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

24.05.23 r.

Egzamin  ósmoklasisty – matematyka

25.05.23 r.

Egzamin  ósmoklasisty – język obcy nowożytny

02.06.23 r.

Termin powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania

12.06.23 r.

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

08.06.23 r.

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od nauki

09.06.23 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

13.06.23 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna cz. I

15.06.23 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna cz. II

16.06.23r.

Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem (czwartek godz. 17:00)

22.06.2023 r.

Rada analityczna

23.06.23 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.-31.08.23 r.

Ferie letnie – wakacje

30.06.23 r.

Ostateczny termin rozliczania dokumentacji

28.08.23 r.

Rada Pedagogiczna