«

»

kwi 05

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie tornistrów szkolnych

W bibliotece i czytelni szkolnej są wyznaczone miejsca na podręczniki i przybory szkolne.