«

»

paź 03

MALI EINSTEINI

Zajęcia „Mali Einsteini” cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Po zajęciach z magii, przyszła chwila na pierwszy eksperyment. Uczestnicy wykonując zadanie, wykazali się ogromnym zaangażowaniem, kreatywnością i współpracą w zespole. Wszystkie grupy mając do dyspozycji te same materiały, różnymi sposobami dochodziły do rozwiązania. Zadanie wzbudziło wiele emocji i wszystkie zespoły z ciekawością obserwowały efekty pracy kolegów i koleżanek.

FOTORELACJA