«

»

lut 10

Młodzież Działa

Projekt „Europejczyk odczuje, co Parlament zdecyduje”

 Szkolny Klub Europejski ” Europejczyk” przeprowadził w klasie VIII D dwa zajęcia, które miały przybliżyć pracę europosłów w Parlamencie Europejskim. Zajęcia odbywały się w ramach projektu organizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce pt.Europejczyk odczuje, co Parlament zdecyduje” . Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat Parlamentu Europejskiego oraz pokazanie uczniom, że decyzje podejmowane w Parlamencie mogą mieć bezpośredni wpływ na ich życie.

Członkowie SKE. 

Wszyscy uczniowie w szkole mogą wziąć nadal udział w projekcie zamieszczając swoje propozycje rozwiązania dwóch problemów nad którymi debatowała klasa VIII D:

1. Czy zmiana czasu powinna zostać utrzymana?  https://www.tricider.com/embed/?show=2xI7DLHjnoV

2. Czy powinniśmy wprowadzić ograniczenia dotyczące używania produktów z plastiku? https://www.tricider.com/embed/?show=31sBAUwbNAV

 Zapraszamy do dyskusji 

FOTORELACJA