«

»

cze 18

KOMUNIKAT

Dnia 17 i 18 czerwca lekcje w naszej szkole odbywają się w skróconej wersji.

Zakończenie roku szkolnego 2018 /2019 odbędzie się 19 czerwca wg następującego porządku:

8.00 klasa I – III

9.30 klasy IV – VII

11.00 klasy VIII – kino Sokół

13.00 klasy III gimnazjum – kino Sokół