«

»

lut 21

„Klimat to przyszłość !” dla uczniów PSP 8

Uczniowie klas ósmych PSP 8 wraz z SKE „Europejczyk” w lutym zajęli się ważnym dzisiaj dla każdego człowieka tematem poprawy klimatu.

Zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, uczniowie badali zachowania proekologiczne wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, internautów. Swoje badania przedstawili 19.02.2020 roku w formie prezentacji multimedialnych na lekcji wiedzy o społeczeństwie . 

FOTORELACJA

Cała akcja została zainspirowana przez Fundację im. Roberta Schumana w Warszawie a rozreklamowana przez członków SKE „Europejczyk” działających w naszej szkole. 

Temat przewodni to: Klimat to przyszłość. Od działań Unii Europejskeij w obszarze ochrony klimatu do lokalnych akcji uczniowskich. 

Uczniowie szukali lokalnych działań w zakresie ochrony środowiska, które wspierają działania systemowe realizowane przez UE.

Szukali też odpowiedzi na pytanie: ” Jakie wyzwania wiążą się na co dzień z ochroną środowiska w naszym otoczeniu?”

Grupy projektowe uczyły się nie tylko działań ekologicznych i poznawania rozwiązań proekologicznych innych ale także analizować i segregować informacje oraz pracować w grupie i publicznych wystąpień.

Oto wyniki ich prac w postaci prezentacji oraz „mapy myśli”