«

»

mar 10

Wyniki konkursu “Klimat to przyszłość”

Szkolny Klub Europejski „Europejczyk” znowu na Paradzie Schumana w Warszawie. Po raz kolejny nasz Klub Europejski przy współudziale uczniów klas ósmych został wyróżniony w konkursie dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i klubów europejskich. Tegoroczny temat kampanii  ” Klimat to przyszłość” został bardzo szeroko przyjęty wśród uczniów klas ósmych. Zaangażowanie młodzieży naszej szkoły doprowadziło do sukcesu i wygrania nagrody w konkursie. Nasi uczniowie wykonali szereg działań i badań proekologicznych, których wyniki przedstawili w prezentacjach multimedialnych przesłanych na konkurs.

Nagrodą dla uczestników kampanii jest przyjazd na Paradę Schumana 9 maja 2020 roku – obywatelskie obchody Dnia Europy organizowane w centrum stolicy przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, we współpracy z Partnerami.

 

Parada Schumana to proeuropejska manifestacja obywatelska organizowana z okazji Dnia Europy. To manifestacja osób, które opowiadają się za wzmocnieniem integracji europejskiej oraz aktywną rolą Polski w silnej Unii Europejskiej. Parada Schumana jest cyklicznym wydarzeniem edukacyjnym organizowanym z okazji Dnia Europy – rocznicy ogłoszenia Planu Schumana, który stał się „aktem założycielskim” późniejszej Unii Europejskiej. Intencją organizatorów wydarzenia jest upowszechnianie wartości europejskich.

Konkurs organizowany został przez Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Jego celem był wzrost świadomości młodych ludzi na temat ochrony środowiska i możliwych działań na poziomie lokalnym, europejskim i globalnym.

Wyniki konkursu zamieszczono na stronie organizatora – Fundacji im. Roberta Schumana https://schuman.pl/strona-glowna/wyniki-konkursu-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-klimat-to-przyszlosc/

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zwycięzcom

– członkom SKE „Europejczyk” oraz grupom młodzieży klas ósmych: 

Lena Karcz, Antonina Wawrzyniak, Paulina Brunecka, Wiktoria Lewandowska, Martyna Schulz, Milena Urban – klasa VIII A

Karolina Kołodziej, Aleksandra Wielczyk, Oliwia Kisielewska, Emilia Prezlata, Wiktoria Szyca – klasa VIII B

Karolina Kamińska, Amelia Suchoparska, Julia Trzcińska – klasa VIII D