«

»

lip 29

KOMUNIKAT

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane ABSOLWENTOM SZKOŁY  w piątek  31.07.2020 r

w następujących godzinach :

 VIII A 11.30 do 12.00

VIII B 12.00 do 12.30

VIII C 12.30 do 13.00

VIII D 13.00 do 13.30

 MASECZKI OBOWIĄZKOWE !