«

»

sie 26

UWAGA ZMIANY!

ŚWIETLICA SZKOLNA  CZYNNA OD 7:00 – 15:00

Do świetlicy przyjmowane są podania uczniów z klas I . Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje data złożenia podania.

Uczniowie, którzy mają nadpłatę za obiady z marca i kwietnia automatycznie zakwalifikowani są do korzystania z posiłków w formie obiadu od września.

Rezygnacje z obiadu prosimy zgłaszać telefonicznie do p. Elwiry Anhalt