«

»

paź 11

Obiady

Opłata za mc Listopad  wynosi:

Dzieci: 18 dni x 4,20 zł. = 75,60 zł.

Nauczyciele: 18 dni x 8,20 zł =  147,600 zł.

w terminie do 25 PAŹDZIERNIKA 2021r.!!!!!!