«

»

paź 21

Program Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2021 w Publiczne Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim

Hasło: JESTEŚMY RÓŻNI – JESTEŚMY RAZEM

Klasa 1
„Starsi czytają młodszym” – uczniowie z terapii pedagogicznej z klas 4-8 czytają wierszyki Jana Brzechwy dzieciom w klasie 1.
Prowadząca: M. Kownacka

Klasa 2
Wystawa prac „Ilustracje do bajek H. Ch. Andersena”
Prowadzący: wychowawcy klas 2

Klasa 3
Memory ortograficzne
Prowadząca: M. Kownacka i wychowawca klasy

Klasa 4
Kalambury ortograficzne
Prowadzący: wychowawcy klas 4

Klasa 5
Drużynowe Potyczki Ortograficzne dla klas 5
Prowadząca: M. Kownacka

Klasa 6
KRZYŻÓWKA ze słowem DYSLEKSJA

Prowadzący: wychowawca klasy

Klasa 7
Plakat Dysleksja

Prowadząca: Anna Piotrzkowska

Klasa 8
Kalambury – być jak Tom Cruise!
Znane osoby z dysleksją

Prowadzący: Wychowawca