«

»

lis 16

Obiady grudzień

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

 

Opłata za mc grudzień wynosi:

Dzieci: 16 dni x 4,20 zł. = 67,20 zł.

Nauczyciele: 16 dni x 8,20 zł =  131,20 zł.

w terminie do 25 listopada 2021r.!!!!!!