«

»

gru 31

Komunikat

W związku z przenoszeniem węzła ciepłowniczego i brakiem ogrzewania w szkole, w dniach 3-7 stycznia 2022 budynek szkoły będzie zamknięty.  W pilnych sprawach prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres sekretariat@psp8.edu.pl lub pod nr tel. 781 005 311 a także przez dziennik elektroniczny