«

»

sty 12

KANGUR MATEMATYCZNY 2022.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2022.

Konkurs odbędzie się 17 marca 2022 roku.

W zależności od formy pracy szkoły – zdalnie lub papierowo.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas od II do VIII, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności logicznego myślenia.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na którego rozwiązanie przeznaczone jest 75 minut. Test zawiera zadania o różnym stopniu trudności.

 Każdy z uczestników konkursu otrzyma zabawkę logiczną „Zaplątany Kangurek”.

 Opłata za udział w konkursie wynosi 12zł od uczestnika.

Uczniowie klas II – III pieniądze wpłacają u wychowawcy.

Uczniowie klas IV – VIII pieniądze wpłacają nauczycielom matematyki.

Wpłatę należy dokonać do 27.01.2022