«

»

lut 15

Obiady

Opłaty za obiady w formie przelewów nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc MARZEC wynosi:

Dzieci: 23 dni x 4,20 zł. = 96,60 zł.

Nauczyciele: 23 dni x 8,20 zł = 188,60 zł.

w terminie do 25 LUTEGO 2022r.!!!!!!